24 hours & 365 days of the year

One-stop quality assurance and engineering of processes

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že našej s spoločnosti QSR24h Slovakia s.r.o., IČO: 36 702 641 záleží na ochrane Vašich osobných údajov, v nižšie uvedenom odkaze na informačné memorandum, nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje v súlade s GDPR a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na nás vzťahujú.

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k právu na prístup nájdete v bode 8.1.1 uvedeného memoranda).

Vaše osobné údaje ako kontraktora spracúvame v rámci predzmluvných vzťahov a pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorú má naša spoločnosť s Vami uzavretú. Ostatné osobné údaje na prípadne iné účely spracúvame buď na základe Vášho súhlasu alebo na základe iného právneho základu.


Informačné memorandum o ochrane osobných údajov

Na otvorenie informačného memoranda prosím kliknite na symbol PDF.

Privacy & Cookies Policy

Cookies

When you visit our websites we may send you a cookie. A cookie stores a small data file on your computer. This file enables us to recognize you each time you visit us. Cookies help us in many ways, for example, by saving your region and language preference and for purposes of collecting non-personal data.

Non-Personal Data

We may use cookies to:

  • Count the number of times you visit our sites
  • Compile anonymous statistics on website use
  • Gather information on the type of Internet Browser and operating systems used

This website, like most websites, stores information in small data files called cookies on your computer. These cookies are used by this website in several ways including enabling certain features, remembering choices that you make, improving the efficiency of the site, and to provide to us information about how people use the site so that we can improve it. This website’s cookies will either be deleted or not deleted automatically when you close your browser depending upon the need to retain the information in the cookie between your visits to this website. If you do not allow this website to use cookies, then certain features or sections of the site may not be available to you or may not function as expected. Cookies can also be removed or blocked by following the help directions in your browser. The table below explains the cookies that we use on this site and why.

Cookie Group Cookie Name Purpose More information
Google Analytics _utma These cookies are used to collect information about how visitors use this site. These cookies collect information in an anonymous form. This includes the number of visitors to the site, where visitors came from, and the pages they visited on this site. We use this information to help us to improve this site. _utmc is a session cookie and is deleted when you close your browser.
_utmb
_utmc _utma, _utmb and _utmz are persistent cookies and remain on your computer after you close your browser.
_utmz
Regional and Language Settings qtrans_front_language Preferred language of the user interface Permanently stored cookie that remains on your computer after you close your browser.

We are reachable for you, 24 hours & 365 days of the year

Contact

QSR24h Slovakia

QSR24h Slovakia s.r.o.
Malacká 39
SK-90031 Stupava

+421 918 341 712
+421 2 6428 2863
+421 2 6428 2029
info.sk@qsr24h-group.com

QSR24h Hungary

QSR24h Hungary Kft.
Mártírok útja 66
HU-9027 Győr

+36 70 322 8709
+36 96 900 184
+36 96 900 185
info.hu@qsr24h-group.com

QSR24h Czech Republic

QSR24h Slovakia s.r.o., OZ Břeclav
Národních hrdinů 607/22
CZ-69002 Břeclav

+420 778 060 088
N/A
N/A
info.cz@qsr24h-group.com

QSR24h Poland

QSR24h Polen Sp. z o.o.
ul. Browarna 20
PL-61063 Poznań

+48 694 538 030
+48 618 770 115
N/A
info.pl@qsr24h-group.com