V případě dalších úkolů
máme vazby na externí agentury a poskytovatele služeb