Naše společnost pomáhá odstraňovat
nedostatky v kvalitě, prostřednictvím přijetí vhodných opatření